Vi bygger framtid i Gammelstad

Tacksägelsehelg den 7-9 oktober 2016

Den 7-9 oktober är det dags för årets tacksägelsehelg i Gammelstads kyrkstad med temat ”Att bygga framtid”. En helg med möjligheter att mötas i olika former – över en kopp kaffe i kaféet, under föreläsningar, meditation, världsarvsvandring, sinnesromässa, musik och sång, brödbakning och knytkalas.
– I över tio år har den här möteplatsen funnits och berört tusentals människor. Här finns något för alla. Tacksägelse låter kanske lite ålderdomligt, men i ”tacket” finns en stor hemlighet som kan öppna livet. Mat, tak över huvudet, hälsa och trygghet är inte en självklarhet i Sverige eller övriga världen, säger Richard Marklund, kyrkoherde i Nederluleå församling.

Helgens gästföreläsare är Håkan Sandvik och Dag Hedin. Håkan Sandvik är komminister och fängelsepräst i Mariefreds församling. Håkan har levt i Mellanöstern i olika perioder sedan 1980. Han har också arbetat med flykting- och integrationsfrågor och är intresserad av religionsmöten i vardagen. Håkan medverkar regelbundet i Tankar för dagen i P1.
"Förmår vi bygga en framtid i samförstånd eller låter vi segregationen ta över?" undrar han i sitt föredrag som börjar klockan 13.00 på lördag.
Dag Hedin arbetar med projektet Hållbar utveckling i Luleå stift. Dag är teologie doktor i religionsfilosofi och miljöteolog. Han har under många år arbetat med miljö-, klimat- och landrättsfrågor inom Svenska kyrkan och internationellt. Hans föredrag har rubriken ”Och Gud såg att det var vackert – att våga älska skapelsen”. Föredraget börjar klockan 10.00 på lördag.

Här finns programmet samt information om var i Kyrkbyn de olika programpunkterna äger rum: Tacksägelsehelg 2016

Kontakt: 
Kari Engesnes, projektledare
0920-27 70 36, kari.engesnes@svenskakyrkan.se