Foto: Maritha Mörtzell

Vi arbetar under drop in-dagen i Nederluleå kyrka

Tre präster och tre musiker kommer att tjänstgöra under drop in-vigseldagen i Nederluleå kyrka på pingstafton lördag 27 maj 2023. Ni kommer även att möta personal från församlingsexpeditionen som ser till att alla papper är i sin ordning inför vigseln. 

Präster

Musiker

Församlingsexpedition