Vårkonsert

19 maj kl. 18 i Nederluleå kyrka

Vårkonsert, ”Kom!”.

19 maj kl. 18

Konsert med Ungdomskören Harmony.  Sånger från den klassiska och filmens värld men också en sång, ”Kom!” av den lokala låtskrivaren och musikläraren Monika Åslund. Kören leds av Kari Engesnes. Robert Råberg spelar piano.

Fri entré. Insamling till Act Svenska kyrkan.