Foto: Shutterstock

Vardagsmiddag i Sörbyakyrkan

Tisdag 12 november kl.18

Mötesplats för alla åldrar

Vi äter gemensam middag efter barnkörens övning.
Samling med andakt kl. 17.45.
Middag kl. 18-19.
Kostnad: 60 kr/vuxen, 150 kr/familj, barn under 12 år gratis.
Anmälan: senast 7/11 till Anna Sellén, 0920-27 70 75,
anna.sellen@svenskakyrkan.se