Foto: IKON och Ulrica Holm, U-foto

TV-gudstjänst från Nederluleå kyrka

Söndag 7 mars kl.10 sänds en gudstjänst från Gammelstad.

Inspelad gudstjänst sänds på SVT

Gudstjänst på tredje söndagen i fastan från Nederluleå kyrka.
Temat är ”Jesus och ondskan” och kyrkoherde Richard Marklund predikar. Präst Elisabet Kero leder gudstjänsten och Maria Karlsson sjunger litanian. Församlingens gospelkör Old Town Gospel medverkar under ledning av Lennart Johansson och Emma Forss. Organist är Kari Engesnes.

Elisabet Kero, präst i Porsökyrkan leder gudstjänsten från Nederluleå kyrka, där kyrkoherde Richard Marklund predikar. Foto: Johannes Söderberg

 

Här hittar du TV-gudstjänsten