Torsdag 21 mars kl.19

i Sörbyakyrkan, Antnäs. Luleå- Gammelstads manskör under ledning av Lennart Johansson. Solist: Oscar Sundbaum sång och gitarr. Fri entré. Kollekt till EFS. Servering.