NY15 Samtalsstöd

Det kommer tider i livet när det är nödvändigt att stanna upp och fundera över livssituationen. Det kan handla om oro över hälsan, ekonomi, separation, ensamhet och frågor som handlar om tro och mening med livet. Vi kan också bära på känslor av skuld, skam, vrede eller likgiltighet som kan vara gott att få dela med en annan människa.

Vi har tystnadsplikt och det kostar inget att prata med oss.

VID AKUTA SITUATIONER till exempel hastiga dödsfall, sök via Sjukhuskyrkans minicall hela dygnet 0746-49 91 49.