Sommarläger på Sundet

Under två sommarveckor får du genom samtal, upplevelser, andakter, musik och idrott chansen att fundera kring kristen tro.

Vi är på Sundet, vid Luleåälven.  Start: 30 november 2014 kl. 11.00 i EFS-kyrkan Luleå. Träffar: Två förträffshelger under våren. Läger: 15-28 juni 2015. Konfirmation 28 juni.

Avgift:
2 700 kr

Kontakt: Inga-Britt Johansson, 0920-26 49 94
info@efsnorrbotten.nu

Läs mer på EFS Norrbottens webbplats. Anmäl dig antingen via derasanmälningsformulär, eller via mejl till info@efsnorrbotten.nu.