Sommarkonsert

Söndag 9 juni 2024 kl. 18.00 i Nederluleå kyrka.

En konsert med sånger om glädje, hopp och längtan

Barnkören Friends, ungdomskören Luleå-River Choir, Old Town Gospel,
Mariakören, Måndagskören, Luleå-Gammelstads manskör.
Ledare och pianist: Lennart Johansson. Andakt: kyrkoherde Hans Johansson.

Fri entré. Frivillig gåva till Act Svenska kyrkan.

Varmt välkommen!

150 år av engagemang

Sedan 1874 har vi fört kampen för och tillsammans med människor som lever i utsatthet över hela världen. Var med du också.

Läs mer och engagera dig