Skapardag med återbruk

Söndag 3 april i Porsökyrkan

Att göra något nytt och fint av det vi annars slänger bort, är bra för både miljön och oss själva. 

Välkommen till en skapardag med återbruk

sönd 3 april

kl. 12-16.30 i Porsökyrkan. Vi provar olika tekniker i återbruk. 
Material, fika och enkel middag ingår utan kostnad. 

Anmälan:

senast torsdag 31 mars till Kristina Wallbing, se kontaktuppgifter nedan.