Schema Körkul Happy Voices Rutvik

Sjung, fika, lek och pyssla med Körkul och Happy Voices i Rutviks bygdegård. Det är gratis att vara med i körerna.

Upplysningar:

Hösten 2015:

December
24/12 "Samling vid krubban" kl 11, samling kl 10.30 i kyrkan.

November
5/11 Körövning
12/11 Körövning
15/11 Gudstjänst kl 11, samling kl 10.15 i kyrkan (söndag).
19/11 Körövning
26/11 Körövning
28/11 Adventskonsert kl 17 i kyrkan (lördag).

Oktober
1/10 Körövning
2/10 Spakväll hos Inger
8/10 Körövning
10/10 Kördag i samband med Tacksägelsehelgen (lördag).
15/10 Körövning 22 Leos lekland (för dig som har varit med under hösten)
29/10 Ingen körövning, höstlov

September
10/9 Körövning
17/9 Körövning
18/9 Pizzakväll i Prästgården kl 17 - 19
20/9 Gudstjänst kl 11, samling kl 10.15 i kyrkan (söndag).
24/9 Körövning

Vi träffas torsdagar kl 16 – 17.30 i Rutviks bygdegård. Kl 15.40 fruktfika för den som vill.

HAPPY VOICES

December
24/12 "Samling vid krubban" kl 11, samling kl 10.30 i kyrkan.

November
5/11 Körövning
12/11 Körövning
15/11 Gudstjänst kl 11, samling kl 10.15 i kyrkan (söndag).
19/11 Körövning
26/11 Körövning
28/11 Adventskonsert kl 17 i kyrkan (lördag).

Oktober
1/10 Körövning
8/10 Körövning
10/10 Kördag i samband med Tacksägelsehelgen (lördag).
15/10 Körövning
22/10 Leos lekland (för dig som har varit med under hösten)
29/10 Ingen körövning, höstlov

September
10/9 Körövning
17/9 Körövning
18/9 Pizzakväll i Prästgården kl 17 - 19
20/9 Gudstjänst kl 11, samling kl 10.15 i kyrkan (söndag).
24/9 Körövning

Vi träffas torsdagar kl 15 – 16.30 i Rutviks bygdegård. Kl 15.40 fruktfika och sedan lek och pyssel.

KÖRKUL