Foto: Susanne Engman/Ikon

Sångfåglarna på Porsön

Porsökyrkan, tisdagar kl. 13-14.10

Sångfåglarna - varje tisdag i Porsökyrkan

Körsång för glädje och gemenskap.
Vi avslutar med kaffe och möjlighet att tända ljus i kyrkan.

Tisdagar kl. 13.00-14.10
Porsökyrkan, Professorsvägen 9, Luleå 

Kontakt och anmälan: Maria Hjalmarsson.