Prästgårdens vänner

Prästgården i Nederluleå församling blev ett begrepp och en samlingspunkt 2006, då den avgående kyrkoherden flyttat därifrån. Vi samlades en liten skara människor i ett tomt hus för att fundera över hur detta hus kunde användas, då det inte längre bodde någon där.

Första "tjing"
Prästgården har ingen egen budget, men församlingens informatör gör fina program och sköter annonsering. Vi finns också på församlingens hemsida. Fikat och mat i samband med heldagar ordnas av husmor och betalas till självkostnadspris av deltagarna. Själva huset, Prästgården, används även av de anställda. Det förekommer konfirmandläger och körläger för barn och kyrkorådet har sina möten där etc. Men Prästgårdens vänner förfogar över gården och har första ”tjing” i planeringen.
En gemenskap av människor
Prästgårdens vänner är en gemenskap av människor som anser att denna typ av verksamhet är viktig. Vi har ingen medlemsförteckning och inga avgifter, vill man vara med lämnar man bara namn och adress till den som är ansvarig och så får man information och inbjudan till möten. Vi träffas några gånger per år, då vi planerar för vad som behöver göras och vem som ska göra det. Vi planerar också programmet för terminen. Kyrkoherden är med som representant för kyrkan, men har inga särskilda mandat eller befogenheter.
Ett gåvornas hus
Vi har retreater en (en lördag) eller tre dagar, där man börjar på fredag kväll och slutar med gudstjänsten i kyrkan på söndagen. Där ges också tillfälle att pröva på kristen djupmeditation. Vi har haft skapardagar där vi i huvudsak ägnat oss åt måleri under ledning av ett par konstnärer i församlingen. Alla har arbetat på samma bild, och de pryder nu Prästgården. Prästgården är ett gåvornas hus. Alla möbler och annan inredning, från piano, vävstol, bord och stolar till teskedar har skänkts. En del begagnat, men också nyinköpta gåvor. Prästgården är ett omtyckt ställe. Till våra möten kommer som regel ett 20-tal personer, men med extra intressanta ämnen och talare har vi varit över 50. ”Det är som gammaldags stugmöten” som en av deltagarna uttryckte det. Det kommer människor från hela Luleå, inte bara från församlingen.
Anspråkslös mötesplats
Efter några möten efter veckomässan enades vi om att Prästgården skulle vara ”en anspråkslös mötesplats för samtal om livet, för återhämtning, retreater och andaktsliv. En mötesplats där man bara får vara och där olika kulturer kan mötas”. Vi började träffas och annonsera våra träffar mycket anspråkslöst. Mötena inleds ibland av någon församlingsbo, ibland av någon inbjuden och i Luleå mera känd person. Alla kommer gratis. Efter inledningen tar vi ett enkelt fika och sedan samtalar vi. Den som vill säga något, säger det, annars kan man bara lyssna. Varje termin får ett tema, vårens tema har varit Ett gott liv. Temat Längtan blev så stort att vi fick ägna två terminer åt det.