Meny

Direktiv från Folkhälsomyndigheten och regeringen 27 mars 2020

Sammankomster med fler än 50 personer förbjuds från och med söndag 29 mars.

Planerade gudstjänster och samlingar kommer att genomföras men fr o m söndag begränsas antalet deltagare till max 50 personer. Vårt ansvar är att se till att det efterlevs och vi hoppas att vi kan hjälpas åt med detta, alla har ett personligt ansvar att inte sprida smitta och på allvar följa Folkhälsomyndighetens råd och regeringens beslut.

Vi vill förstås finnas till för dig om du känner dig orolig, ensam, har frågor och vill samtala med någon. Kontakta oss, vi som arbetar här finns för dig eller den stödlinje som upprättats av Diakoni i centrum. Här hittar du kontaktuppgifter till stödlinjen

Som medmänniska och kyrka får vi be och finnas för varandra, till tröst, stöd och hopp.