NY15 Volontär

Att finnas med i ett sammanhang och vara behövd gör att vi växer som människor. I Nederluleå församling finns en plats och en uppgift för dig - du behövs!

Nedan hittar du exempel på arbetsuppgifter som är lediga för volontärer hos oss. Har du egna idéer om vad du skulle vilja hjälpa till med i församlingen? Hör gärna av dig till oss och berätta. 

Kyrkans vänner

Nederluleå kyrka, i hjärtat av Kyrkbyn i Gammelstad, är ett populärt besöksmål året om. För att kyrkan ska kunna vara öppen för besökande behöver vi fler besöksvärdar, ”Kyrkans vänner”.

Omfattning: Kl. 10.00-14.00 vid varje tillfälle man skriver upp sig på.

Uppgifter: Hälsa besökare välkomna till kyrkan.

Hör av dig om du vill veta mer.

Ledare till söndagsskolan

Nederluleå kyrka erbjuder söndagsskola i samband med gudstjänster. Det är viktigt att barnen känner att de är viktiga och får ta plats i kyrkan. Att få vara med på söndagsskolan och få undervisning och gemenskap på sin nivå är värdefullt för varje enskilt barn.

Du får introduktion och genomgång av uppgiften. Speciella träffar för ledare i söndagsskolan. Du får en kontaktperson som du kan rådfråga i frågor som rör ditt uppdrag.

Omfattning: 2 timmar en söndagsförmiddag i månaden.

Uppgifter: Att förbereda, genomföra och plocka undan vid samlingen för söndagsskolan. Du behöver inte ha en massa bibelkunskap men viljan och lusten att berätta om texten på ett sätt som passar barnen. Läs ur bibeln, berätta fritt eller gör ett drama, pyssla och lek. 

Hör av dig om du vill veta mer.

Besöksgrupp Gläntan

Vill du ge av din tid till en medmänniska? Då kanske Gläntan i Porsökyrkan eller stöd- och besöksgruppen i Sörbyakyrkan är något för dig.

Omfattning: Arbetet baseras på frivilliga insatser/sker på ideell basis och din vilja att ge av din tid och ditt engagemang.  

Uppgifter: Förutom hembesök kan det innebära att ha telefonkontakt och att hjälpa till med praktiska saker. För att vara rustad för uppgiften får du utbildning och handledning.

Hör av dig om du vill veta mer.