NY15 Kyrkan i skolan

I Nederluleå församling samarbetar vi med förskolan och skolan. Det kan handla om att vi blir inbjudna att medverka på lektioner, eller att vi har samlingar i kyrkan kring de stora kyrkliga högtiderna som till exempel jul, påsk och allhelgona.

Nederluleå församling vill vara en resurs för skolan. Vår utgångspunkt är Bibelns berättelser och Svenska kyrkans tro. Utifrån det arbetar vi med olika teman som självbild och självkänsla, hur är man en bra kompis, eller utifrån de behov som finns just hos er. Allt vårt arbete sker i enlighet med förskolans och skolans läroplan.

Hör av dig till någon av våra pedagoger om du vill veta mer.