Novena under Kyrkornas globala vecka 16-24 november

Novena kommer av latinska novem – nio. Tanken är att under nio dagar hålla privat andakt, men att många gör det med samma bön.

En novena ber man för sig själv eller tillsammans, i samband med gudstjänst eller under en paus i vardagen. Den är kort och därmed lätt att be till exempel medan man väntar på bussen eller på att en hemsida ska ladda färdigt... 
Det är ett sätt att ingå i en bönegemenskap.

Låt oss under de nio dagarna 16-24 november be följande rader ur Franciskus bön:

O Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.

Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet.

O gudomlige Mästare,
låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta,

inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå,

inte så mycket efter att bli älskad, som att älska.