Nederluleå församling tar emot Regnbågsnyckeln

Mässa i regnbågens färger i Nederluleå kyrka, söndag 11 februari 2024.

Regnbågsnyckeln tas emot

Nederluleå församling kommer att få ta emot hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln vid en mässa i regnbågens färger i Nederluleå kyrka, fastlagssöndagen den 11 februari kl. 11.00. 

Märkningen Regnbågsnyckeln visar att förtroendevalda och anställda i församlingen under 2023 har genomgått alla steg i processmodellen Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.   

Mångfaldsvision

Processen har bestått av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion som därefter har utmynnat i en mångfaldsvision om hur arbetet ska ske fortsättningsvis.  
Mångfaldsvision för Nederluleå församling - HBTQ (Kyrkorådets beslut 2023-09-19)

Mässa i regnbågens färger

Alla människor har rätt att vara sig själva. Olikheter och mångfald berikar. Kom som du är!

Utdrag ur Mångfaldsvision för Nederluleå församling – HBTQ (Kyrkorådets beslut 2023-09-19)

Stiftspedagog Åsa Wiik Sandlund Luleå stift, överlämnar Regnbågsnyckeln till kyrkoherde Hans Johansson vid mässans inledning den 11 februari. 
Kim Jonsson, tidigare ung ledare i församlingen, och prästen Elin Forssander  dialogpredikar, och Ungdomskören Harmony medverkar under ledning av Kari Engesnes.

Fotoutställningen Adamah invigs

Efter mässan bjuder vi in till mingelfika i församlingshemmet Petrigården där vi inviger vandringsutställningen Adamah. Hbtqi+ personer gestaltar heliga texters vokabulär med sina kroppar i fotoutställningen om nio bilder.
Den kommer att visas i Nederluleå församlings kyrkor den 11 februari-17 mars.
Välkommen att se utställningen! 
I länken hittar du information om var och när den visas: 
Adamah- en fotoutställning 

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Bakom en halvt genomskinlig regnbågsflagga syns silhuetten av ett par som gör hjärt-tecken med sina händer.

Historiken om Svenska kyrkan och hbtq-personers rättigheter

Svenska kyrkan har samtalat om hbtq-personers rättigheter under många år. Under tidiga år handlade samtalet främst om homosexualitet och om homosexuellas samlevnad. Här kan du läsa om viktiga årtal och beslut.