Meny

Så här påverkar coronaviruset Nederluleå församlings verksamhet

Idag vet vi inte hur länge vi behöver leva med olika restriktioner på grund av coronaviruset, men vi vet att vi gör det för att vi är rädda om varandra och att det är vår plikt att göra vad vi kan för att hindra att smitta sprids.

I nuläget är det osäkert hur coronaviruet kommer att påverka församlingens planerade verksamhet. Med kort varsel kommer vi att göra förändringar utifrån olika myndigheters direktiv och vår egen riskbedömning.
Gå in och läs här på hemsidan då och då, vi uppdaterar informationen löpande. 

Det allra viktigaste är vårt eget ansvar. Tänk på att:
Tvätta händerna!
Känner du minsta sjukdomssymptom som till exempel 
feber, hosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk - stanna hemma!

 

 

Nedan finns viktiga länkar där du kan få svar på frågor.

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. 

Kyrkan är en trygg plats för många, särskilt i tider av kris.

Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att fira gudstjänst och planerade kyrkliga handlingar genomförs. Samtidigt följer kyrkan noga Folkhälsomyndighetens anvisningar och anpassar verksamheten därefter. 

I nuläget innebär det att Nederluleå församling fortsätter med att fira gudstjänst, dock utan nattvard, och att utföra kyrkliga handlingar ungefär som vanligt men iakttar försiktighet.

Vi avstår från kyrkkaffet och alla former av serveringar tills vidare.

Verksamhet för barn och unga i grundskola fortsätter tills vidare ungefär som vanligt, (dock ingen servering). Med anledninga av nya direktiv från Folkhälsomyndigheten kommer verksamhet som rör gymnasieelever och studenter inte att genomföras,

Annan verksamhet som riktar sig till vuxna och äldre (som tillhör riskgruppen) ställs in.

Alla besök och andakter på äldreboenden ställs in.

Se detaljerad information nedan.

Inställd verksamhet

För att se vilka verksamheter som blivit inställda i respektive kyrka, följ länken: Inställd verksamhet i Nederluleå församling

• Alla gudstjänster och besök på äldreboenden ställs in.

Prioritera handhygien • visa hänsyn

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

• Tvätta händerna ofta och ordentligt med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök.
• Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
• Om du har symtom som förkylning eller hosta, visa hänsyn och stanna hemma för att undvika att smitta andra. Observera att regeringen under en period framöver har beslutat att slopa karensdagen.

Orolig?
Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Kontakta 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmänn art.
Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner.
Du kan också ringa jourhavande präst på 112. Se länk nedan.

 

Här kan du få svar på frågor

Folkhälsomyndigheten.se- aktuell lägesinformation. 
Krisinformation.se - samlad information från olika myndigheter.
Region norrbotteninformation om nya coronaviruset

Har du frågor om hur Svenska kyrkan hanterar frågan kan du läsa här eller kontakta kyrkoherde Richard Marklund eller biträdande kyrkoherde Richard Asplund. Se kontaktuppgifter nedan.

Richard Marklund

Richard Marklund

Nederluleå församling

Kyrkoherde

Mer om Richard Marklund

Nederluleå

Richard Asplund

Richard Asplund

Nederluleå församling

biträdande kyrkoherde

Mer om Richard Asplund

Nederluleå