Foto: Hanna Wallenberg

Nationaldagskonsert i Nederluleå kyrka

Nationaldagen måndag 6 juni kl. 16

Konsert

”Om vär[l]den” är ett nyskrivet körverk för barn och vuxna, skrivet av Luleås folkkäre artist Bo Selinder. 
Verket uruppförs av körerna Körkul och InBetween under ledning av Kari Engesnes sida vid sida med sånggruppen Bo Selinder & ACCJA.
Fri entré. Insamling till Act Svenska kyrkan.

Välkommen!