Något för dig?

Gudstjänster, barngrupper, sång för alla åldrar, samtalsgrupper, stickcaféer... I Porsökyrkan finns idag en bred verksamhet - du kan läsa mer om den här. Och är det något du saknar - kontakta någon av de anställda eller kom förbi och berätta om dina idéer och din längtan!

Måndag
kl. 10.00-12.00 Babysång.
Sångstund och fika för föräldrar och barn. Ansvarig: Sonja Lundberg
kl. 13-14 Måndagsöppet: Sång till hälsa.
Sångstund på nybörjarnivå. Ingen anmälan, inga närvarokrav. Efteråt: fika. Ansvarig: Lars Magnusson  .

kl. 19-21 Damkören TonArt.
Uppsjungningar ca. 1ggn/mån. Ansvarig: Lars Magnusson.

Tisdag
kl. 13-15 Stickcafé (jämna veckor).
Gemenskap, frivilligt handarbete och fika. Ansvarig: Stina Öqvist, 0920-27 70 53.
kl. 13.30-15.00 Kör-Kul, barnkör med pyssel, lek och stilla stund.
För barn åk. 1-3. Eftermiddagsfika serveras från kl. 13.30. Ansvariga: Lars Magnusson och Sonja Lundberg.

kl.14-00-15.30 Efter Plugget åk. 4-6. Fika och stilla stund. Välj sedan mellan körsång, lek, pyssel eller läxhjälp

Torsdag

kl. 13.30-14.30 Björnligan, lek och allvar, bus och stilla stund.
För killar och tjejer åk. 1-3 Inleds med eftermiddagsfika. Ansvarig: Sonja Lundberg.
 

Gudstjänster

Söndag
kl. 17 Gudstjänst . Frågor om gudstjänsterna?
Kontakta Victoria Svärdh