Lucia- och julgudstjänst

För stora och små

i Sörbyakyrkan, Antnäs 17 dec kl 10.
Barnkören medverkar. Magnus Lindh, präst.
Servering av varmkorv efter gudstjänsten.