Foto: Magnus Aronson/Ikon

Livsberättargrupp

Livsberättargruppen är en mötesplats för dig i pensionsåldern eller äldre. Start 27 februari i Sörbyakyrkan.

Livsberättargrupp i Sörbyakyrkan
Start: måndag 27 februari 2023 kl. 13.00-15.30

Livsberättargruppen är en mötesplats för dig i pensionsåldern eller äldre. Gruppen träffas vid tio tillfällen. Här får du, i ett tryggt sammanhang, dela erfarenheter ur det egna livet och tillsammans med andra prata om livsfrågor.

Vi tar hjälp av foton och musik för att öppna upp för minnen, tankar och känslor.
Syftet är att hitta nya positiva förhållningssätt och att minska ofrivillig ensamhet. En samtalsgrupp består av sex till åtta deltagare.
Det kostar inget att delta. En fikapaus ingår.

Anmälan 

Anmälan senast 20 februari tilll Marianne Marklund eller Susanne Larsson, se kontaktuppgifter nedan.