Ledare till söndagsskolan i Stadsökyrkan

Stadsökyrkan erbjuder söndagsskola i samband med våra gudstjänster. Var tredje söndagen har vi gudstjänst för små och stora då är alla med på gudstjänsten. Det är viktigt att barnen känner att de är viktiga och får ta plats i kyrkan. Att få vara med på söndagsskolan och få undervisning och gemenskap på sin nivå är värdefullt för varje enskilt barn.

Omfattning: 2 timmar en söndagsfeftermiddag i månaden

Arbetsuppgifter: Att förbereda, genomföra och plocka undan vid samlingen för söndagsskolan. Du behöver inte ha en massa bibelkunskap men viljan och lusten att berätta om texten på ett sätt som passar barnen. Läs ur bibeln, berätta fritt eller gör ett drama, pyssla och lek.

Församlingen erbjuder:  Introduktion och genomgång av uppgiften. Speciella träffar för ledare i söndagsskolan. Du får en kontaktperson som du kan rådfråga i frågor som rör ditt uppdrag.

Verkar detta intressant eller har du frågor?
Kontakta Malin Godmo, 0920-27 70 55, 070-190 16 53, malin.godmo@svenskakyrkan.se