Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kyrkovalet i Nederluleå församling

Söndag 19 september är det val i Svenska kyrkan. Om du är medlem, 16 år och äldre, kan du rösta om hur du vill att Svenska kyrkan ska styras de kommande fyra åren. Du kan välja att rösta i vallokalen på valdagen, förtidsrösta i en röstningslokal, rösta med bud eller brevrösta. Använd din rösträtt!

Kyrkoval söndag 19 september 2021 

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett engagemang för alla människors värde och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete. Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och sammanhang för dig själv och andra, till exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, körer och konserter. Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i utsatthet, ensamhet och sorg. Tack för att du är med! 

Val till tre nivåer

Genom att rösta påverkar du vad kyrkan ska göra lokalt, regionalt och nationellt. Vad tycker du att Svenska kyrkan ska arbeta med? Din röst är viktig!

Kyrkovalet 2021

Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Det är de beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riksdag.

Nomineringsgrupper

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. På kyrkovalets webbplats finns namnen på alla grupper och kandidater.
Nomineringsgrupper och kandidater (länk till Svenska kyrkans webbplats)

lokala nomineringsgrupper i kyrknyckeln

I tidningen Kyrknyckelns höstnummer som utkommer måndag 6 september kommer företrädare för nomineringsgrupperna i Nederluleå församling och Luleå domkyrkoförsamling att redogöra för vad de tycker i några olika frågor. Deras svar kommer att presenteras här på webbplatsen samma dag. 
Kyrknyckeln nr 3 2021

Här kan du rösta i kyrkovalet

Här hittar du förtidsröstningslokaler och vallokaler i Nederluleå församling.

Röstkortet

Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått ditt röstkort senast 3 september 2025.

Foto på en person i rosa jacka fotograferad bakifrån. Personen bär en banderoll med Svenska kyrkans logga över axeln.

Vem som får rösta

Det här krävs för att få rösta i kyrkovalet.

Trängsel av människor i rörelse.

När du kan rösta

Valet äger rum söndagen den 19 september. Du kan förtidsrösta från och med 6 september.

Röstkort

Hur du röstar

Så här gör du för att rösta.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.

Rösträkning

Det här händer efter kyrkovalet

På valdagen stänger vallokalerna kl. 20.00, samtidigt avslutas röstningen i alla de förtidsröstningslokaler som haft öppet under valdagen.

Tillgänglig webb

Sidor om kyrkovalet med information på lätt svenska, talad webb och teckenspråk. (Denna sida uppdateras!)

På andra språk

På andra språk/In other languages

Här finns information om kyrkovalet på andra språk. Information about the election in Church of Sweden translated to several languages.