Foto: Emma Berkman/IKON

Kyrkorådet i Nederluleå församling 2018-2021

Kyrkorådet i Nederluleå församling består av tio ledamöter och fem ersättare samt kyrkoherden som är självskriven ledamot.

Ordinarie ledamöter

Catarina Grönlund (BorgA) ordförande
Urban Wikström (c)
Malin Viklund (c)
Conny Sundström (kr) vice ordförande
Birgitta Hörnsten (POSK)
Carolina Söderberg (POSK)
Tore Isaksson (s)
Anneli Ahlbäck (s)
Peter Lindbäck (s)
Anita Johansson-Hallin (s)

Ersättare

Berit Lindgren (FiSK)
Maritha Slottenholm (kr)
Celina Falk (POSK)
Torbjörn Hermansson (s)
Eva-Lil Olofsson (s)