Körkul i Rutviks bygdegård

Torsdagar kl. 15.00-16.30

Körkul i Rutvik 

Torsdagar kl. 15.00–16.30 i Rutviks bygdegård

Sjung, lek och skapa med Kornet och Happy Voices. Körerna är också med på gudstjänst med små och stora, 2-3 gånger per termin och en konsert per termin.
Vi hämtar barnen på fritids kl. 14.45.