Körkul i Rutviks bygdegård

Förskoleklass-åk 6. Gemensam start för alla den 8 september.

Körkul i Rutvik

Förskoleklass - åk 6 
Start torsdag 8 september kl 15.00–16.30 i Rutviks bygdegård

Sjung, lek och skapa! Gemensam start för alla den 8 september. Vi hämtar barnen på fritids kl. 15. Beroende på antal barn i de olika åldrarna gör vi en grupp och tids-
fördelning anpassad till deltagarna. Mer information kommer efter första körövningen. 

Anmälan till Kari Engesnes, se kontatkuppgifter nedan.