Körkul i Porsökyrkan

Måndagar kl. 14.30-15.45

Körkul i Porsökyrkan

Måndagar kl. 14.30-15.45 i Porsökyrkan, Professorsvägen 9, Luleå 

Från förskoleklass till åk 3. Sång, pyssel, bibelberättelse och ljuständning. 
Fruktfika. Barnen hämtas från fritids kl.14.15 och vi följer dem tillbaka kl. 15.45. 
Kören medverkar i Gudstjänst för små och stora samt en konsert varje termin.

Anmälan till körledaren Maria Hjalmarsson.