Foto: Magnus Aronson/Ikon

Här kan du rösta i kyrkovalet

Här hittar du förtidsröstningslokaler och vallokaler i Nederluleå församling.

Förtidsröstning

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Du kan förtidsrösta i samtliga förtidsröstningslokaler i hela landet under perioden 6–19 september. Ta med ditt röstkort och legitimation.

förtidsRöstningslokaler i Nederluleå församling

Församlingsexpeditionen, Petrigården i Gammelstad.
Öppet dagtid måndag-torsdag kl. 10-12, 13–15 och fredag kl. 10-12 under valperioden.
Kvällsöppet onsdagar kl. 17-20.
Helgöppet lördag 11 september och lördag 18 september kl. 10-13 samt söndag 19 september kl. 9-11 och 13–20.

Lulavanskolan tisdag 7 september kl. 17-20

Klöverträskskolan torsdag 9 september kl. 17-20

Persöskolan tisdag 14 september kl. 17-20

Porsökyrkan tisdag 14 september kl. 17-20

Sörbyakyrkan torsdag 16 september kl. 17-20

Bergskolan söndag 19 september kl. 13-17

Brevrösta 

Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behöver du ett brevröstningspaket som du kan få från församlingsexpeditionen, stiftskansliet eller kyrkokansliet.  

budrösta 

Om du inte har möjlighet att ta dig till vallokalen kan du budrösta. Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert antingen på valdagen i din vallokal (se nedan) eller som förtidsröstning i församlingen. Du behöver ett brevröstningspaket för att budrösta.


Rösta på valdagen

På valdagen söndag 19 september röstar du i den vallokal du tillhör (läs på ditt röstkort) eller i någon av förtidsröstningslokalerna som finns runt om i landet. (Se förtidsröstningslokaler i Nederluleå församling ovan.)
Vallokalerna har bara öppet på valdagen. Ta med ditt röstkort och legitimation.

Vallokaler i Nederluleå församling

Vallokalerna i Nederluleå församling har öppet kl. 13-20.
Det finns sex vallokaler: Petrigården (Petrisalen), Stadsökyrkan, Kråkbergsskolan, Porsökyrkan, Bergnäskyrkan och Sörbyakyrkan.