Grupper och gudstjänster i Stadsökyrkan

Välkommen till våra grupper och gudstjänster i Stadsökyrkan.

Måndag
9.00-11.30       Stor och liten
13.00-14.00     Måndagskören, jämna veckor
14.30-15.45     KörKul
15.45-16.15     Kornet
16.00-16.45     Draget
16.45.17.30     Chorus
18.30-20.00     Old Town Gospel Choir
Tisdag
19.00               Veckomässa, udda veckor 
Onsdag
19.30-21.00     Mariakören 
Torsdag
9.00-11.30      Stor och liten
13.00-14.30    Stickcafé, udda veckor
17.30-18.30     Teen gospel
18.00-19.30     Solgruppen, jämna veckor
19.00-21.00     Luleå Gammelstads manskör
Söndag
13.30-15.30     Balla gänget, jämna veckor
17.00               Gudstjänst Läs mer