För kärlekens skull

Konsert i Stadsökyrkan, Gammelstad.

Lördag 19 januari kl. 19.

Elena Yakovleva violin, Wilmer Heikkilä gossopran, Lennart Johansson sång och piano. Fri entré. Kollekt till Svenska kyrkans internationella arbete.

Välkomna!