Foto: Magnus Aronsson, IKON

Digital sinnesroandakt

Fredag 18 december kl. 18

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.

Ur Sinnesrobönen

Vi kan inte ses som vanligt. Istället kommer vi att sända en sinnesroandakt från Porsökyrkan, fredag 18 december kl. 18.

Välkommen till en andakt med musik, bön och ljuständning.

Medverkande: Sven Sundin präst, Ulrika Stenman diakon och Jonas Wassermann musiker.

En länk till andakten kommer att publiceras här.

Om du har frågor kontakta Sven Sundin eller Ulrika Stenman, se kontaktuppgifter nedan.