Digital gudstjänst från Sörbyakyrkan, Antnäs

Söndag 21 februari kl. 11.

Livesänd gudstjänst

Präst: Magnus Lindh
Musiker: Nina Walloschke
Diakon: Susanne Larsson
Sång: Hans och IngaBritt Johansson.
Psalmer: 738 Herre du vandrar försoningens väg, 358 Han gick in i din kamp på jorden, 700:1 Kyrkans förbön, Evige, allsmäktige Gud.

 

Här nedan kan du som inte har Facebook följa sändningen.
Länken publiceras strax efter sändningen på facebook startat kl. 11

 

Vi reserverar oss för sena ändringar, kompletteringar och tekniska problem.