Digital gudstjänst från Nederluleå kyrka

Söndag 2 maj kl. 11

Livesänd gudstjänst från Nederluleå kyrka,
femte söndagen i påsktiden

Präst: Petter Edberg
Musiker: Andreas Söderberg
Sångkvartett, fagott.

Här nedan kan du som inte har Facebook följa sändningen.
Länken publiceras strax efter att sändningen på Facebook startat kl. 11.

Vi reserverar oss för sena ändringar, kompletteringar och tekniska problem.