Digital gudstjänst på Kyndelsmässodagen från Nederluleå kyrka

Söndag 7 februari kl. 11

Livesänd gudstjänst på Kyndelsmässodagen

Präst: Richard Marklund
Musiker: Andreas Söderberg
Diakon: Stina Öqvist
Sångensemble från kyrkokören,   Malin Wiklund flöjt

 

Här nedan kan du som inte har Facebook följa sändningen.
Länken publiceras strax efter att sändningen på Facebook startat kl. 11. 

Vi reserverar oss för sena ändringar, kompletteringar och tekniska problem.