Foto: Feelartfeelant

Bibelsamtal

Porsökyrkan, onsdagar udda veckor.

Bibelsamtal i Porsökyrkan 

Vi utgår från boken " Vägen, sanningen och livet" av Linda Alexandersson. Ingen anmälan. Vi börjar med enkelt fika. 

Denna grundkurs i kristen tro utgår från Jesu liv och vad vi kan lära oss av honom när det gäller relationen till Gud och varandra.

Om kursboken " Vägen, sanningen och livet".

Plats: Porsökyrkan, Professorsvägen 9, Luleå.
Tid: Onsdagar udda veckor kl. 19 med start 18 januari.