Ansvarig för gatupratare i Porsökyrkan på söndagsgudstjänsterna

I Porsökyrkan firas gudstjänst varje söndag. Vi vill att så många som möjligt ska påminnas om det. Vår ”gatupratare”, alltså en portabel affischställning, är ett redskap för detta. Vi behöver någon som tar ansvar för den.

Omfattning: Söndagar, 1 timme innan gudstjänst och efter gudstjänsten.

Arbetsuppgifter:  Att ladda gatupratare med rätt affisch. Produktion av affischer står Porsökyrkans personal för. Du ställer ut gatuprataren 1 timme innan gudstjänst och tar sedan in den efter avslutad gudstjänst.

Församlingen erbjuder: Introduktion och genomgång av uppgiften. En möjlighet att delta i Vägvisare – församlingens utbildning för ideella medarbetare. Du får en kontaktperson som du kan rådfråga i frågor som rör ditt uppdrag.

Verkar detta intressant eller har du frågor?
Kontakta Gertrud Malmberg, 0920-27 70 82, gertrud.malmberg@svenskakyrkan.se