Foto: Magnus Aronson/IKON

Barngrupper 6-13 år

Alla barn som tycker om att leka, pyssla, sjunga, följa med på äventyr eller göra annat kul, kom och var med i våra barngrupper. Det kostar inget att vara med.

Bergnäskyrkan 

Körkul, barnkör åk 1-3 (6-9 år). Torsdagar kl. 15.00-16.30. 
Vi sjunger, läser berättelse, äter frukt samt gör något kreativt varje gång. Vi avslutar med ljuständning i kyrkan. Barnen gör några framträdanden per termin. (Vi hämtar, enligt överenskommelse, barn som går på fritids på området. Det blir mellan 14.30 och 14.45 beroende på avstånd till kyrkan.)
Kontakt: Marina Lundberg, 0920-27 70 65.

Korallen, Kör och skapande verksamhet för barn i åk 4-6 (10-12 år ).
Torsdagar kl.15.00-16.30.
Kontakt: Marina Lundberg, 0920-27 70 65.

Musikverkstan, från åk 7, tisdagar kl. 15.30-16.30.  
Vi sjunger, spelar instrument, skriver låtar och lyssnar in oss på ny musik under ledning av musiker Jonas Wassermann. Behöver du ett ställe att utvecklas med ditt instrument tillsammans med andra eller har du och dina kompisar tankar på att starta band? Då är detta gruppen för dig.
Kontakt: Jonas Wassermann, 0920-27 70 68.

Petrigården, Gammelstad 

Körkul med sång, lek, pyssel och enkel middag, vänder sig till barn i åldrarna 6-8 år. Projekt. 
Kontakt: Kari Engesnes, 0920-27 70 36.

Porsökyrkan

Körkul, 7–12 år, torsdagar kl. 14.00-16.00.
Sjung, lek och skapa med barnkörerna. Bibelberättelse, ljuständning och frukt.
14:00-14:20  f-klass-åk 1 sjunger.
14.30-15:10  åk 2-3 sjunger.
15:20-16:00  åk 4-6 sjunger.
Körerna är med på Gudstjänst med små och stora, 2-3 gånger/termin och en konsert/termin. 
Kontakt: Maria Sundén, tel. 0920-27 70 86

Björnligan, 7-12 år, måndagar kl. 14.00-16.00.  
Frukt, pyssel, lek, bibelberättelse med andakt och ljuständning.
Kontakt: Sonja Lundberg, tel. 0920-27 70 85.

Rutviks bygdegård

Körkul på torsdagar kl. 15.00–16.30.
Lek, skapa, frukt och sång. Vi hämtar barnen i skolan kl.14.45. Kom ihåg att meddela fritidspersonalen.
15.00-16.30 Lek och pyssel pågår för de som sjungit eller väntar på att sjunga.
Kontakt: Kari Engesnes, 0920-27 70 36 (körerna), Christina Purnell, 0920-27 70 88  (lek och skapa).

Stadsökyrkan

Miniorer, 7–9 år (åk1-3). Måndagar kl. 14.30-15.30. 
Genom lek och skapande, samtal och musik utforskar vi bibelns berättelser.
Vi bjuder på frukt.
Kontakt: Ida Renlund, 0920-27 70 31.

Juniorer, 10–12 år (åk 4-6). Måndagar kl. 16.00-16.30.
Genom lek och skapande, samtal och musik utforskar vi bibelns berättelser.
Vi bjuder på frukt.
Kontakt: Ida Renlund, 0920-27 70 31.

Kornet, 7–9 år (åk 1-3). Måndagar kl. 15.30-16.00.
Kontakt: Lennart Johansson, 0920-27 70 54.

Chorus, 10–12 år (åk 4-6). Måndagar kl. 16.30–17.15.
Kontakt: Lennart Johansson, 0920-27 70 54.

Sörbyakyrkan

Barnkören, 6-10 år. Tisdagar kl. 17.00-18.00.  
Vi sjunger, leker och avslutar med en andakt. Under terminen har vi barnkördagar och deltar i gudstjänsterna för små och stora.
Kontakt: Nina Walloschke, tel. 0920-27 70 69.

Målarskola, 10-12 år. Tisdagar kl. 18.30-20.00. Max 12 deltagare. 
Vi lär oss olika målningstekniker, använder vår kreativitet och skaparglädje. Kostnadsfritt. Anmälan till erica.eriksson@svenskakyrkan.se
Kontakt: Erica Eriksson, 0920-27 70 75.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.

Lekaltare i Nederluleå kyrka

En plats i kyrkan där barn i alla åldrar får leka gudstjänst och kyrka.