Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Nederländerna Besöks- och postadress: Parklaan 5, NL-3016 BA Rotterdam Telefon: +31(10)2410139 E-post till Svenska kyrkan i Nederländerna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vårstämma 2018

Inbjudan till vårstämma söndag 22 april - Klockan 12.30 - Parklaan 5, Rotterdam - 11.00 Gudstjänst - 12.00 Vårmarknad - 12.30 Vårstämma

Dagordning

 • Val av ordförande
 • Val av sekreterare
 • Stämmans beslutsmässighet
 • Val av justerare
 • Föredragande av verksamhetsberättelse 2017
 • Föredragande av bokslutet 2017
 • Revisorernas rapport
 • Beviljande av ansvarsfrihet för kyrkorådets förvaltning under 2017
 • Val av ledamöter till kyrkorådet
 • Val av revisorer
 • Fastställande av datum för höststämman
 • Information om utredningen om den framtida utvecklingen för svenska kyrkan i Nederländerna
 • Övriga frågor

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga från 15 april på kyrkan och vid mötet

/Anders Rengefors, kyrkorådets ordförande