Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Midsommarfest lördag 22 juni

Välkommen på midsommarfest på Svenska Kyrkan. Midsommarandakt med sommarpsalmer kl.12.00

Varmt välkomna till traditionellt midsommarfirande på Parklaan 5 tillsammans med Svensk-Nederländska föreningen.
Kl 12:00 börjar vi med enkel gudstjänst. Därefter klär vi midsommarstången tillsammans för att ca kl 14:00 börja dansen runt densamma.
OBS!!!
Vi behöver hjälp denna dag. Med allt från kaffeservering till midsommarstångsklädning till den alltid lika populära ihopplockningen och städningen efteråt. 
Har du tid, lust och möjlighet? Hör av dig!