Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medlemsavgift 2019

Din medlemsavgift är viktig! Har du betalat in för 2019?

Din medlemsavgift är viktig! Du bidrar till att vi tillsammans kan bedriva din Svenska kyrkas verksamhet i Nederländerna. 

Det vi bland annat erbjuder är gudstjänster, dop, hembesök, företagsbesök, fartygsbesök, barngrupp och vår måndagsgrupp. 

Även de svenska traditionerna som exempel Svenska nationaldagen, midsommar, och Lucia är viktiga för oss. 

Alla är även varmt välkomna in och fika i våra lokaler och vår fina trädgård på Parklaan 5 i Rotterdam.  

Har du som medlem även tips och ideer på fler aktiviteter är du välkommen att kontakta oss.

Enskild: € 50,-
Familj: € 80,-
Medlemsavgiften kan föras över till nedan konto, eller betalas på Parklaan 5 kontant eller med Pin.  Glöm inte att skriva in avsändarens namn och adress eller e-postadress på inbetalningen.

Betala till: Bank ABN-AMRO

(medlemsavgift) NL32ABNA0587408898
(gåvor) NL10ABNA0533533457