Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kallelse Vårstämma 2019

Härmed kallas alla medlemmar till Vårstämma i Svenska kyrkan i Nederländerna. Stämman äger rum på Parklaan 5 efter gudstjänsten den 24 mars 2019.

 Stämman är församlingens högsta beslutande organ. Alla församlingsmedlemmar är välkomna att delta och ställa frågor. Röstberättigad på stämman är dock endast den som betalat medlemsavgift samt fyllt 18 år.

Kan du inte komma?
Klicka på länken nedan för att ladda ner en fullmakt. 

Fullmakt Vårstämma 2019

För dagordning klicka på länken nedan

Kallelse Vårstämma 2019