Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kallelse Höststämma

Som medlem är ni härmed kallade till Svenska kyrkan i Nederländernas höststämma den 6 oktober i anslutning till gudstjänsten.

Svenska kyrkan inbjuder sina medlemmar till stämma en gång på våren då bokslutet presenteras och en gång på hösten då budgeten presenteras och godkänns.

Plats och tid för stämman

Söndagen 6 oktober
Finska kyrkan, ´s-Gravendijkwal 64, 3014EG Rotterdam,


Kl 11 nordisk gudstjänst tillsammans med Norska, Danska och Finska kyrkan
Kl 12 Mingel
Ca kl. 13 Stämma
 
Budgeten samt dagordning finns att få på begäran via mail på nederlanderna@svenskakyrkan.se

Kyrkostämman är beslutsför, om minst tjugo medlemmar är närvarande. Om den inte är beslutsför, är stämmans ordförande förpliktad att kalla till en andra kyrkostämma med samma dagordning inom fyra veckor; denna är beslutsför oberoende av antalet närvarande medlemmar.
(Församlingens stadgar, §15.4)

Om du inte har möjlighet att själv närvara finns här en Fullmakt för stämman att ladda ner.
 
Cecilia Stockare
Kyrkorådets ordförande