Kallelse stämma

Då ordinarie stämma den 4 oktober inte var beslutsför kallas härmed i enlighet med Församlingens stadgar, §15.4 till en andra stämma. Denna andra stämma är beslutsför oberoende av antalet närvarande medlemmar.

Kallelse till höststämma
Som medlem är ni välkommen till Svenska kyrkan i Nederländernas stämma.
Rösträtt har den som betalat sin medlemsavgift samt fyllt 16 år.

Plats och tid för stämman: 
Söndagen 18 oktober
Evangeliska-Tyska kyrkan Bleijenburg 3b, 2511 VC Den Haag
Kl 13 Gudstjänst
Ca kl. 13:30 Stämma

Budgeten samt dagordning finns att få på begäran via mail på nederlanderna@svenskakyrkan.se

Cecilia Stockare
Kyrkorådets ordförande
 

Om du inte har möjlighet att själv närvara finns här en Fullmakt för stämman att ladda ner.