Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Information från kyrkorådet

Lägesrapport angående framtiden för Svenska kyrkan i Nederländerna.

Församlingen Svenska kyrkan i Nederländerna har fått ett nytt mandat och vi kommer tillsammans att utforma församlingen på ett nytt sätt, med mer utåtriktat arbete och på flera platser i Nederländerna. Inte bara i Rotterdam utan vi ser även på möjligheterna till utökad närvaro i till exempel Amsterdam och Haag.

Som ni vet kommer fastigheten Parklaan 5 i Rotterdam att avyttras, men församlingen fortsätter, på flera nya plaster. Vi förhandlar också om ett utökat samarbete med Svenska kyrkan i Bryssel för att hjälpa oss när det gäller till exempel administration mm.

Vi här i Nederländerna kommer att börja jobba mer utåtriktat. Med bland annat genom en större och mer aktiv närvaro på nätet, men det betyder också att mer vikt kommer att läggas vid frivilligas insatser och arbete och detta gör att vi tillsammans skapar församlingen.

Självklart kommer vi att regelbundet fira gudstjänster och erbjuda kyrkliga handlingar som till exempel dop och vigsel mm. Dessa kommer dock vara på olika ställen i Nederländerna.

Var vill Du att vi firar gudstjänst någonstans?
Vad vill Du att Svenska kyrkan i Nederländerna skall göra?
Kom med dina tankar och idéer till oss i Kyrkorådet.
Låt oss tillsammans fundera över hur vi fortsätter bygga en levande och aktiv församling.