Meny

Information från kyrkorådet

Lägesrapport för Svenska kyrkan i Nederländerna.

Efter en lång process så är nu vår gamla fastighet på Parklaan 5 sålt.
Vi minns med glädje och tacksamhet allt som skett, sagts och gjorts i detta vackra hus och önskar den nya ägaren lycka till.
 
Som vi tidigare berättat har mycket av inventarierna tagits tillvara och bevarats. Så till exempel har våra fina stolar från kyrksalen nu hittat nytt hem hos Andreaskerk i Rotterdam samt i Lutherska kyrkan i Amsterdam.
 
Det är en spännande tid som väntar oss framöver. Samarbetet med våra nordiska systerkyrkor är mycket gott. Så kommer vi till exempel att fira 1:a Advent i Danska kyrkan i Rotterdam och Lucia kommer att firas den 15 dec i Finska kyrkans lokaler i samarbete med Svensk-Nederländska föreningen.
 
Innan dess är det dock vår stora Julmarknad den 22-23 nov i Skotska kyrkan i Rotterdam. Vi uppmanar verkligen alla som kan att både sprida information om Julmarknaden och att när det är dags också besöka densamma.
 
Arbetet med att planera våren pågår för fullt. Som tidigare sagts är intentionen att på ett tydligare sätt finnas som församling över hela Nederländerna. I ett första steg koncentrerar vi oss på att finna samlingsplatser i Rotterdam, Den Haag och Amsterdam.  
 
Det är tillsammans som vi bygger vår församling. Din närvaro är viktig!
Välkommen!