Våra nätvandrare

Vill du bli en av Kyrkans Nätvandrare? Kontakta oss.

VAR FINNS NÄTVANDRARNA

Vi finns nu på Nätvandrarchatten som du når på svenskakyrkan.se/natvandrarchatten och på Instagram  (@svenskakyrkansnatvandrare), och snart även på Snapchat.

Eftersom vi håller på att bygga upp oss igen efter ett litet uppehåll så är det vissa delar som inte riktigt är på plats ännu, men vi jobbar på så fort vi kan för att kunna finnas tillgängliga på bästa sätt.

Tidigare har vi även nätvandrat på Kamrat, men av flera anledningar så gör vi inte det längre.

Några ord från våra nätvandrare om utbildnignen och nätvandringen.

”Det är så viktigt att vi vuxna finns tillgängliga för Ungdomarna på alla plattformar. Ofta faller tankar och funderingar över dem mot kvällningen, när de inte har folk omkring sig. Då är det fint att vi kan finnas där. Vi besitter inga rätta svar, men vi kan lyssna på dem och bekräfta dem och tillsammans delar vi en stunds liv.”

Församlingspedagog och Nätvandrare

”Har varit en mycket betydelsefull utbildning för Nätvandringen som kändes klart pirrig och ovan för mig. Men med många goda fasta förhållningssätt och tips, samt flera övningar så fick jag mod. Har också kunnat hjälpa andra kollegor i liknande situationer utifrån det jag fått med mig från utbildningen.”

Församlingspedagog och Nätvandrare

”Att chatta via nätet är ju helt anonymt så de unga vågar skriva från hjärtat.
Jag tänker ibland att det kanske känns lite som att be, men här är det en medmänniska som svarar och kan vägleda vidare.”

Församlingspedagog och Nätvandrare

”Att finnas där ungdomarna är, att kunna mötas i deras språk och den form som är deras vardag är en möjlighet att som församlingspedagog få fördjupa mitt diakonala uppdrag i ungdomsarbetet.”

Församlingspedagog och Nätvandrare