Utbildning

Är du intresserad av att utbilda dig till nätvandrare?

Nätvandrarutbildning 28 januari – 25 mars 2021

Nu har det äntligen blivit tid att göra en intresseanmälan för att gå Kyrkans SOS Nätvandrarutbildning och bli en av Svenska kyrkans Nätvandrare, trygga vuxna, anställda i kyrkan, som finns för unga på nätet. Det vi kallar för nätet blir en alltmer vanlig och vardaglig del av våra liv, vi skiljer inte längre på nätet och det verkliga livet, det är en del av vår verklighet. En plats som rymmer hela Livet. Många unga är, både på nätet och i de andra delarna av Livet, hänvisade till att stötta och ta ansvar för varandra själva, utan närvaron av trygga vuxna att vända sig till, utan trygga vuxna som visar att de är närvarande. Som nätvandrare är vi med den unge i allt från vardag till det mörkaste mörka, som nätvandrare vågar man finnas kvar i det mörka utan att trösta bort det. Nätvandraren bekräftar det man får berättat för sig, livet får vara som det är, men att få dela det med en trygg vuxen gör skillnad. Det blir mer och mer viktigt att vi som vuxna, och som kyrka, finns även där. Att vara kyrka handlar till stor del av att finnas där människor finns och våga möta människor i Livets alla delar.

Vad är Svenska kyrkans Nätvandrare?

Kyrkans Nätvandrare startades av Kyrkans SOS och Skolkyrkan i Göteborg 2012. Skolkyrkan har fått lägga ner sin verksamhet, men Kyrkans SOS fortsätter arbeta med Nätvandringen. Kyrkans SOS är en stiftelse som i 50 år arbetat med att utbilda och handleda volontärer som svarar på telefonsamtal och mejl i stödtelefon och stödbrevlåda. Kyrkans Nätvandrare är personer som är anställda i Svenska kyrkan, pedagoger, musiker, diakoner, präster, som blivit antagna till och gått Nätvandrarutbildningen, och som i en del av sin tjänst i sin församling, arbetar med att finnas på nätet bland och för unga. Som nätvandrare kan man dels bemanna Nätvandrarchatten, den stödchatt som finns för unga mellan 12-25 år, dit unga kan skriva helt anonymt om allt. Chatten har från 2 november öppet två kvällar i veckan mellan 19-22, på sikt hoppas vi kunna utöka öppettiderna, men vi skyndar långsamt. Dels kan man finnas bland unga genom vårt Instagramkonto och Snapcahtkonto.

Hur och när?

Utbildningen pågår mellan 28 januari och 25 mars 2021. Vi har sex utbildningstillfällen, tre på plats hos Kyrkans SOS i Göteborg och tre via zoom. Tiderna på plats i Göteborg ska ligga så man i största möjliga mån ska ha möjlighet att åka över dagen. Utbildningstillfällena på zoom är halvdagar. Mellan tillfällena så får man göra en del övningar och reflektioner och man får även möjlighet att bemanna chatten under handledning.

Urvalsprocessen

Som Nätvandrare så ingår uppdraget i den tjänst man har i sin församling, efter överenskommelse med kyrkoherde eller annan beslutsfattande chef. Man Nätvandrar som anställd i Svenska kyrkan, men det är Kyrkans SOS/Svenska kyrkans Nätvandrare som är ytterst ansvariga för verksamheten och står för kvalitetssäkringen. Det är därför viktigt att vi har en urvalsprocess inför utbildningen, som en del i kvalitetssäkringen och för att säkerställa tryggheten så långt vi kan, både för de unga som vi Nätvandrare kommer i kontakt med och för oss som är Nätvandrare.

1.       Steg ett i urvalsprocessen är att du skickar in en intresseanmälan via mejl till linda.andersson3@svenskakyrkan.se med dina kontaktuppgifter: namn, församling/pastorat, mejladress, telefon, namn och kontaktuppgifter till din chef/kyrkoherde. Intresseanmälan ska skickas in senast fredag 6 november.

2.       Du och din kyrkoherde får en kallelse till en kort informationsträff via zoom där ni får mer information om vad det innebär att gå utbildningen och vad det kan innebära att vara Nätvandrare i Svenska kyrkan för personen som nätvandrar och för församlingen nätvandraren arbetar i.

3.       Du får ett anmälningsformulär att fylla i där du berättar lite mer om dig själv, dina tankar kring nätvandring och fundera kring och skriva några svar på några frågor som kan komma från unga. Detta använder vi som underlag för den intervju du kommer att kallas till.

4.       Du blir kallad till en intervju, och du kommer själv få avgöra om du har möjlighet att komma till Göteborg och Kyrkans SOS lokaler för den, eller om du föredrar att göra intervjun via zoom. Det finns också eventuellt möjlighet att göra intervjun i Stockholm. Intervjuerna kommer bli i början av december.

5.       Efter intervjun får du ganska fort besked om du är antagen till utbildningen eller inte. Senast onsdag 18 december 2020 ska alla som sökt veta om de är antagna eller ej.

6.       Torsdagen 28 januari 2021 börjar Nätvandrarutbildningen på plats hos Kyrkans SOS i Göteborg, om vi inte får andra direktiv och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen pga. pandemin som nu pågår.

 

Är du kyrkoherde och är intresserad av att ha en Nätvandrare i din församling, så skicka en intresseanmälan till linda.andersson3@svenskakyrkan.se så kommer du också bli inbjuden till en informationsträff där du får veta mer vad det kan innebära. Kanske har du någon du tänker på redan nu, som skulle kunna bli en värdefull del i kyrkans Nätvandring.

________________________________________________________________________

För mer information, kontakta Linda Andersson. 

98 procent av sexåringarna använder internet någon gång. 81% av alla 11 åringar använder sig av sociala medier. De kollar film, gör läxor umgås m.m. Ibland kan det vara skönt att prata med en vuxen över nätet. Att prata med en nätvandrare kan också vara första steget till att prata med en vuxen närmiljön. Unga är ofta hänvisade till att själavårda varandra i olika forum på nätet. Det kan vara en tung börda att bära. Att vara kyrka på nätet handlar mycket om att möta upp i samtal om livet  och att finnas där för den som ropar/viskar/talar.

"Den som vandrar på nätet"