Utbildning

Är du intresserad av att utbilda dig till nätvandrare?

NU ÄR NÄTVANDRARUTBILDNINGEN HELT PÅ DISTANS VIA ZOOM OCH LÄRPLATTFORM

NÄSTA UTBILDNING ÄR 2 FEBRUARI – 25 MARS 2021

aTT UTBILDA SIG TILL NÄTVANDRARE

Svenska kyrkans församlingar och vi alla är utspridda i vårt avlånga land, och vi som arbetar med Svenska kyrkans nätvandrare har under en tid jobbat för att vi ska kunna nå ut till fler med vår utbildning, på ett mer lättillgängligt sätt. Och nu har det, snabbare än vi vågat hoppas, blivit dags för att ha vår utbildning helt på distans via zoom och via den lärplattform vi fått tillgång till.
Vi har därför tänkt till kring den nätvandrarutbildning som börjar efter nyåret. Och du kan lämna in din intresseanmälan genom att mejla linda.andersson3@svenskakyrkan.se fram till 4 december 2020. Intresseanmälan är inte bindande.

Att nätvandra innebär att man är ute på nätet bland unga, där de unga finns och är närvarande som en trygg vuxen, att möta unga på en av de platser där de i så stor utsträckning befinner sig. Unga är idag i väldigt stor utsträckning hänvisade till sig själva och till varandra när det kommer till att hitta stöd och prata om Livet, alltifrån det ljusaste glada till det mörkaste mörka. Närvaron av trygga vuxna är ofta, inte minst på nätet oerhört liten och behovet av den tryggheten och den närvaron för de unga är enormt. I Svenska kyrkan så finns så mycket kunskap och erfarenhet i att möta människor, att samtala med människor och att stötta människor och den dyrbara tillgången kan vi nu använda till det livsviktiga att finnas bland och för våra unga på nätet, som mer och mer blir en naturlig och viktig del av vardagen och livet.                                                               

Man söker nätvandrarutbildningen i samverkan med sin församling och kyrkoherde, eftersom man nätvandrar som en del av sin tjänst i församlingen, efter överenskommelse man gör tillsammans med Kyrkans SOS/Svenska kyrkans nätvandrare. Utbildningen kostar idag inget mer än arbetstiden.

Utbildningen till nätvandrare hålls av Kyrkans SOS/Svenska kyrkans nätvandrare som också är ytterst ansvariga för själva nätvandringen som görs genom Nätvandrarchatten där nätvandrare finns tillgängliga för samtal om allt, där man som ung kan chatta anonymt två kvällar i veckan, och genom det Instagramkonto som drivs av Nätvandrarna.

Vad är Svenska kyrkans Nätvandrare?

Kyrkans Nätvandrare startades av Kyrkans SOS och Skolkyrkan i Göteborg 2012. Skolkyrkan har fått lägga ner sin verksamhet, men Kyrkans SOS fortsätter arbeta med Nätvandringen. Kyrkans SOS är en stiftelse som i 50 år arbetat med att utbilda och handleda volontärer som svarar på telefonsamtal och mejl i stödtelefon och stödbrevlåda. Kyrkans Nätvandrare är personer som är anställda i Svenska kyrkan, pedagoger, musiker, diakoner, präster, som blivit antagna till och gått Nätvandrarutbildningen, och som i en del av sin tjänst i sin församling, arbetar med att finnas på nätet bland och för unga. Som nätvandrare kan man dels bemanna Nätvandrarchatten, den stödchatt som finns för unga mellan 12-25 år, dit unga kan skriva helt anonymt om allt. Chatten har från 2 november öppet två kvällar i veckan mellan 19-22, på sikt hoppas vi kunna utöka öppettiderna, men vi skyndar långsamt. Dels man kan också finnas bland unga genom vårt Instagramkonto.

Svenska kyrkans nätvandrare jobbar alltid för allas rätt att vara den man är, älska de man älskar och längtar efter det man längtar efter. Vi arbetar självklart mot kränkningar och diskriminering och utsatthet.

Som Nätvandrare får man också fortbildning och handledning, något som är viktigt för att bibehålla trygghet och kvalitet både för den som nätvandrar och för de unga.

När man fattat beslutet att man vill bli en del av Svenska kyrkans nätvandrare så går man igenom en urvalsprocess innan man påbörjar utbildningen.

Som nätvandrare är vi med den unge i allt från vardag till det mörkaste mörka, som nätvandrare vågar man finnas kvar i det mörka utan att trösta bort det. Nätvandraren bekräftar det man får berättat för sig, livet får vara som det är, men att få dela det med en trygg vuxen gör skillnad. Det blir mer och mer viktigt att vi som vuxna, och som kyrka, finns även där. Att vara kyrka handlar till stor del av att finnas där människor finns och våga möta människor i Livets alla delar.

När är utbildningen och hur gör jag?

Den kommande utbildningen pågår mellan 2 februari och 25 mars 2021. Vi har sex utbildningstillfällen via zoom. Mellan tillfällena så får man göra en del övningar och reflektioner och man får även möjlighet att bemanna chatten under handledning.

Så här går det till om du vill bli nätvandrare i Svenska kyrkan.

Som Nätvandrare så ingår uppdraget i den tjänst man har i sin församling, efter överenskommelse med kyrkoherde eller annan beslutsfattande chef. Man Nätvandrar som anställd i Svenska kyrkan, men det är Kyrkans SOS/Svenska kyrkans Nätvandrare som är ytterst ansvariga för verksamheten och står för kvalitetssäkringen. Det är därför viktigt att vi har en urvalsprocess inför utbildningen, som en del i kvalitetssäkringen och för att säkerställa tryggheten så långt vi kan, både för de unga som vi Nätvandrare kommer i kontakt med och för oss som är Nätvandrare.

1.       Steg ett i urvalsprocessen är att du skickar in en intresseanmälan via mejl till linda.andersson3@svenskakyrkan.se med dina kontaktuppgifter: namn, församling/pastorat, mejladress, telefon, namn och kontaktuppgifter till din chef/kyrkoherde. Intresseanmälan ska skickas in senast 4 december 2020.

2.       Du och din kyrkoherde får en kallelse till en kort informationsträff via zoom där ni får mer information om vad det innebär att gå utbildningen och vad det kan innebära att vara Nätvandrare i Svenska kyrkan för personen som nätvandrar och för församlingen nätvandraren arbetar i.

3.       Du får vid informationsträffen inlogg till ett anmälningsformulär att fylla i via Google där du berättar lite mer om dig själv, dina tankar kring nätvandring och fundera kring och skriva några svar på några frågor som kan komma från unga. Detta använder vi som underlag för den intervju du kommer att kallas till.

4.       Du blir kallad till en intervju som sker via zoom 12 eller 14 januari.

5.       Efter intervjun får du ganska fort besked om du är antagen till utbildningen eller inte. Senast onsdag 18 januari 2021 ska alla som sökt och genomgått en intervju veta om de är antagna eller ej.

6.       Tisdag 2 februari 2021 börjar Nätvandrarutbildningen via zoom och lärplattform.

 

Är du kyrkoherde och är intresserad av att ha en Nätvandrare i din församling, så skicka en intresseanmälan till linda.andersson3@svenskakyrkan.se så kommer du också bli inbjuden till en informationsträff via zoom där du får veta mer vad det kan innebära. Kanske har du någon du tänker på redan nu, som skulle kunna bli en värdefull del i Svenska kyrkans Nätvandring.

_______________________________________________________________

För mer information, kontakta Linda Andersson. 

Här nedan i filmen kan du höra en av våra nätvandrare berätta mer om nätvandringen.

98 procent av sexåringarna använder internet någon gång. 81% av alla 11 åringar använder sig av sociala medier. De kollar film, gör läxor umgås m.m. Ibland kan det vara skönt att prata med en vuxen över nätet. Att prata med en nätvandrare kan också vara första steget till att prata med en vuxen närmiljön. Unga är ofta hänvisade till att själavårda varandra i olika forum på nätet. Det kan vara en tung börda att bära. Att vara kyrka på nätet handlar mycket om att möta upp i samtal om livet  och att finnas där för den som ropar/viskar/talar.

"Den som vandrar på nätet"