Utbildning

Är du intresserad av att utbilda dig till nätvandrare?

Nästa nätvandringsutbildning börjar 14 oktober 2021 och innan dess så är det ett informationsmöte 31 augusti klockan 10-11 för samtliga intresserade kyrkoherdar/arbetsledare och blivande nätvandrare, för att få möjlighet att ställa frågor och få mer information innan man gör en mer formell ansökan.

Man anmäler sig till informationsmötet genom att skicka ett mejl till linda.andersson3@svenskakyrkan.se med information om församling/pastorat och mejladresser till de som ska delta på mötet. Har inte båda möjlighet att vara med på informationsmötet så kan blivande nätvandrare eller arbetsledare/kyrkoherde vara med och föra vidare informationen.

Efter informationsmötet fyller man i en mer formell ansökan till utbildningen och efter det blir man inbjuden till en intervju. Man brukar normalt få svar senast dagen efter intervjun om man har kommit med i utbildningen.

NÄTVANDRARUTBILDNINGEN ÄR HELT PÅ DISTANS VIA ZOOM OCH LÄRPLATTFORM

Är ni en blivande nätvandrande församling eller pastorat med Kyrkans nätvandrare?

Göteborg juni 2021

Kyrkans Nätvandrare är ett sätt för församlingarna att ge unga i församlingen möjligheten att våga prata om det som kan vara mer än svårt och att ge fler unga, som man kanske inte annars skulle fått kontakt med, möjlighet till samtal med trygga vuxna från kyrkan om Livet. Om man är anställd i en av Svenska kyrkans församlingar och möter barn och unga, oavsett vilken yrkesroll eller vigningstjänst man har, så kan man utbilda sig till Nätvandrare och ha nätvandring som en av sina arbetsuppgifter i sin församling.

Att nätvandra innebär att man är ute på nätet bland unga, på plattformar där de unga finns, och är närvarande som en trygg vuxen, finns tillgänglig när många vuxna inte har tiden eller förmågan. Unga är idag i väldigt stor utsträckning hänvisade till sig själva och till varandra när det kommer till att hitta stöd och prata om Livet, alltifrån det ljusaste glada till det mörkaste mörka, inte minst på det vi kallar för nätet. Närvaron av trygga vuxna är ofta oerhört liten och behovet av den tryggheten och den närvaron för de unga är enormt. I kyrkan finns så mycket kunskap och erfarenhet i att möta människor, att samtala med unga och att stötta dem. Den dyrbara tillgången kan vi nu använda till det livsviktiga att finnas bland och för våra unga på nätet, som mer och mer blir en naturlig och viktig del av vardagen och livet för oss alla, på gott och ont. En stor del av nätvandringen sker idag genom att man bemannar Nätvandrarchatten, en stödchatt för alla mellan 12 och 25 år. Där får man möta trygga vuxna och prata om precis vad man behöver och vill, helt anonymt.

Den anställde söker nätvandrarutbildningen i samverkan med sin församling eller pastorat och kyrkoherde eller arbetsledare, eftersom man nätvandrar som en del av sin tjänst i församlingen eller pastoratet. Det är en frivillig överenskommelse den anställde och kyrkoherden gör tillsammans med Kyrkans SOS/Kyrkans nätvandrare. Nätvandringen blir en del av församlingens barn- och ungdomsarbete, ett frivilligt samarbete mellan församling eller pastorat och stiftelsen Kyrkans SOS.

Utbildningen till nätvandrare hålls av Kyrkans SOS/Kyrkans nätvandrare som också är ytterst ansvariga för själva nätvandringen som görs genom Nätvandrarchatten och genom det Instagramkonto som drivs av Nätvandrarna. Kyrkans SOS är en fristående stiftelse som samarbetar med olika församlingar runt om i landet om nätvandringen, i nuläget är det cirka 25 församlingar.

Kyrkans nätvandrare jobbar alltid för allas rätt att vara den man är, älska de man älskar och längta efter det man längtar efter och med barnen och de unga i fokus enligt barnkonventionen som nu är lag i Sverige. Vi arbetar självklart mot kränkningar, diskriminering och utsatthet.

Som Nätvandrare får man också kontinuerlig fortbildning och handledning, något som är viktigt för att bibehålla trygghet och kvalitet samt främja utveckling både för den som nätvandrar och för de unga. Nätvandrarutbildningen och nätvandringen är en fortbildning som även blir en tillgång för arbetet med barn och unga i församlingen i stort.

När den anställde önskar bli en del av Kyrkans nätvandrare går hen igenom en urvalsprocess innan utbildningen påbörjas. Nätvandrarutbildningen är helt digital och ges via en lärplattform och via zoom. Den är kostnadsfri förutom arbetstiden.

Nästa nätvandringsutbildning börjar 14 oktober 2021 och består av 6 halvdagar. Innan dess erbjuds ett informationsmöte för samtliga intresserade kyrkoherdar/arbetsledare och blivande nätvandrare, för att få möjlighet att ställa frågor och få mer information. Mötet sker via zoom tisdagen 31 augusti.  Man anmäler sig till informationsmötet genom att skicka ett mejl till linda.andersson3@svenskakyrkan.se med information om församling/pastorat och mejladresser till dem som ska delta i mötet. Efter informationsmötet fyller man i en mer formell ansökan till utbildningen, därefter blir man inbjuden till en intervju. Man brukar normalt få svar senast dagen efter intervjun om man har kommit med. Utbildningen är helt på distans via zoom och lärplattform.

Har du frågor så hör av dig till Linda Andersson som är projektledare för Kyrkans Nätvandrare linda.andersson3@svenskakyrkan.se. Linda är på semester vecka 28-31 samt vecka 33 men svarar gärna på frågor alla andra vardagar.

 

Så här säger några av Kyrkans nätvandrare om utbildningen och uppdraget:

”Det är så viktigt att vi vuxna finns tillgängliga för Ungdomarna på alla plattformar. Ofta faller tankar och funderingar över dem mot kvällningen, när de inte har folk omkring sig. Då är det fint att vi kan finnas där. Vi besitter inga rätta svar, men vi kan lyssna på dem och bekräfta dem och tillsammans delar vi en stunds liv.”
Församlingspedagog och Nätvandrare

”Har varit en mycket betydelsefull utbildning för Nätvandringen som kändes klart pirrig och ovan för mig. Men med många goda fasta förhållningssätt och tips, samt flera övningar så fick jag mod. Har också kunnat hjälpa andra kollegor i liknande situationer utifrån det jag fått med mig från utbildningen.”
Församlingspedagog och Nätvandrare

”Att chatta via nätet är ju helt anonymt så de unga vågar skriva från hjärtat.
Jag tänker ibland att det kanske känns lite som att be, men här är det en medmänniska som svarar och kan vägleda vidare.”
Församlingspedagog och Nätvandrare

”Att finnas där ungdomarna är, att kunna mötas i deras språk och den form som är deras vardag är en möjlighet att som församlingspedagog få fördjupa mitt diakonala uppdrag i ungdomsarbetet.”
Församlingspedagog och Nätvandrare

 

aTT UTBILDA SIG TILL NÄTVANDRARE

Församlingar och vi alla är utspridda i vårt avlånga land, och ni är utbildningen till nätvandrare helt på distans.
Du kan alltid lämna in din intresseanmälan att bli nätvandrare genom att mejla linda.andersson3@svenskakyrkan.se

Att nätvandra innebär att man är ute på nätet bland unga, där de unga finns och är närvarande som en trygg vuxen, att möta unga på en av de platser där de i så stor utsträckning befinner sig. Unga är idag i väldigt stor utsträckning hänvisade till sig själva och till varandra när det kommer till att hitta stöd och prata om Livet, alltifrån det ljusaste glada till det mörkaste mörka. Närvaron av trygga vuxna är ofta, inte minst på nätet oerhört liten och behovet av den tryggheten och den närvaron för de unga är enormt. I kyrkan så finns så mycket kunskap och erfarenhet i att möta människor, att samtala med människor och att stötta människor och den dyrbara tillgången kan vi nu använda till det livsviktiga att finnas bland och för våra unga på nätet, som mer och mer blir en naturlig och viktig del av vardagen och livet.

Man söker nätvandrarutbildningen i samverkan med sin församling och kyrkoherde, eftersom man nätvandrar som en del av sin tjänst i församlingen, efter överenskommelse man gör tillsammans med Kyrkans SOS/Kyrkans nätvandrare. Utbildningen kostar idag inget mer än arbetstiden.

Utbildningen till nätvandrare hålls av stiftelsen Kyrkans SOS/Kyrkans nätvandrare som också är ytterst ansvariga för själva nätvandringen som görs bland annat genom Nätvandrarchatten där nätvandrare finns tillgängliga för samtal om allt, där man som ung kan chatta anonymt två kvällar i veckan, och genom det Instagramkonto som drivs av Nätvandrarna.

Vad är Kyrkans nätvandrare?

Kyrkans Nätvandrare startades av stiftelsen Kyrkans SOS och Skolkyrkan i Göteborg 2012. Skolkyrkan har fått lägga ner sin verksamhet, men Kyrkans SOS fortsätter arbeta med Nätvandringen. Kyrkans SOS är en stiftelse som i 50 år arbetat med att utbilda och handleda volontärer som svarar på telefonsamtal och mejl i stödtelefon och stödbrevlåda. Kyrkans Nätvandrare är personer som är anställda i Svenska kyrkan som har blivit antagna till och gått Nätvandrarutbildningen, och som i en del av sin tjänst i sin församling, arbetar med att finnas på nätet bland och för unga. Som nätvandrare kan man dels bemanna Nätvandrarchatten, den stödchatt som finns för unga mellan 12-25 år, dit unga kan skriva helt anonymt om allt. Chatten har öppet två kvällar i veckan, måndagar och onsdagar, mellan klockan 19-22, från och med 1 oktober kommer vi även ha öppet på söndagkvällar.

Kyrkans nätvandrare jobbar alltid för allas rätt att vara den man är, älska de man älskar och längtar efter det man längtar efter. Vi arbetar självklart mot kränkningar och diskriminering och utsatthet.

Som Nätvandrare får man också fortbildning och handledning, något som är viktigt för att bibehålla trygghet och kvalitet både för den som nätvandrar och för de unga.

När man fattat beslutet att man vill bli en del av nätvandringen så går man igenom en urvalsprocess innan man påbörjar utbildningen.

Som nätvandrare är vi med den unge i allt från vardag till det mörkaste mörka, som nätvandrare vågar man finnas kvar i det mörka utan att trösta bort det. Nätvandraren bekräftar det man får berättat för sig, livet får vara som det är, men att få dela det med en trygg vuxen gör skillnad. Det blir mer och mer viktigt att vi som vuxna, och som kyrka, finns även där. Att vara kyrka handlar till stor del av att finnas där människor finns och våga möta människor i Livets alla delar.

Så här går det till om du vill bli nätvandrare.

Som Nätvandrare så ingår uppdraget i den tjänst man har i sin församling, efter överenskommelse med kyrkoherde eller annan beslutsfattande chef. Man Nätvandrar som anställd i Svenska kyrkan, men det är Kyrkans SOS/Kyrkans Nätvandrare som är ytterst ansvariga för verksamheten och står för kvalitetssäkringen. Det är därför viktigt att vi har en urvalsprocess inför utbildningen, som en del i kvalitetssäkringen och för att säkerställa tryggheten så långt vi kan, både för de unga som vi Nätvandrare kommer i kontakt med och för oss som är Nätvandrare.

1.       Steg ett i urvalsprocessen är att du skickar in en intresseanmälan via mejl till linda.andersson3@svenskakyrkan.se med dina kontaktuppgifter: namn, församling/pastorat, mejladress, telefon, namn och kontaktuppgifter till din chef/kyrkoherde.

2.       Du och din kyrkoherde får en kallelse till en kort informationsträff via zoom där ni får mer information om vad det innebär att gå utbildningen och vad det kan innebära att vara nätvandrare för personen som nätvandrar och för församlingen nätvandraren arbetar i.

3.       Du får vid informationsträffen inlogg till ett anmälningsformulär att fylla i via Google där du berättar lite mer om dig själv, dina tankar kring nätvandring och fundera kring och skriva några svar på några frågor som kan komma från unga. Detta använder vi som underlag för den intervju du kommer att kallas till.

4.       Du blir kallad till en intervju som sker via zoom.

5.       Efter intervjun får du ganska fort besked om du är antagen till utbildningen eller inte.

 

Är du kyrkoherde och är intresserad av att ha en Nätvandrare i din församling, så skicka en intresseanmälan till linda.andersson3@svenskakyrkan.se så kommer du också bli inbjuden till att få mer information via zoom, där du får veta mer vad det kan innebära. Kanske har du någon du tänker på redan nu, som skulle kunna bli en värdefull del i Kyrkans nätvandrare.

_______________________________________________________________

För mer information, kontakta Linda Andersson. 

Här nedan i filmen kan du höra en av våra nätvandrare berätta mer om nätvandringen.

98 procent av sexåringarna använder internet någon gång. 81% av alla 11 åringar använder sig av sociala medier. De kollar film, gör läxor umgås m.m. Ibland kan det vara skönt att prata med en vuxen över nätet. Att prata med en nätvandrare kan också vara första steget till att prata med en vuxen närmiljön. Unga är ofta hänvisade till att själavårda varandra i olika forum på nätet. Det kan vara en tung börda att bära. Att vara kyrka på nätet handlar mycket om att möta upp i samtal om livet  och att finnas där för den som ropar/viskar/talar.

"Den som vandrar på nätet"