Om Kyrkans nätvandrare

Det finns ett stort behov av trygga vuxna bland unga på nätet. Unga är ofta hänvisade till att stötta varandra, eller så är man helt hänvisad till sig själv, oavsett vilket kan det vara en tung börda att bära.

Vi utbildar Svenska kyrkans medarbetare till att bli nätvandrare, och driver en stödchatt för unga mellan 12-25 år. Nätvandrare finns även på Instagram och andra sociala medier.

Genom utbildningar som Att möta unga på nätet vill Kyrkans nätvandrare även inspirera församlingar att finnas på nätet för ”sina” unga.

Verksamheten leds av stiftelsen Kyrkans SOS, med bidrag från Folkhälsomyndigheten och i samarbete med församlingar inom Svenska kyrkan och medarbetare på Karlstads och Skara stift.