"Den som vandrar på nätet"

Svenska kyrkan har nätvandrat sedan 2008 och nätvandrarna möter varje vecka många unga personer för att samtala. Nu vill vi med hjälp av vår bok "Den som vandrar på nätet" inspirera och hjälpa andra att börja nätvandra!

En inspirationskälla för dig som vill nätvandra

Omslaget på boken "Den som vandrar på nätet".

"Den som vandrar på nätet" är en bok som beskriver våra tankar och metod för nätvandring, inkl utbildningsmaterial och liknande. Vårt syfte med metodboken är att fler verksamheter ska nätvandra för att möta ungdomar som vill prata med vuxna!

Metodboken ska i första hand ses som en inspirationskälla! Den riktar sig till alla verksamheter som avser att samtala med unga på sociala medier, forum eller chatt med en tillåtande attityd och en vilja att stödja och hjälpa. Den passar också verksamheter som tillhandahåller egen chatt, mailfunktion eller användare som unga lätt kan kontakta för stöd och samtal.

Vår metodbok “Den som vandrar på nätet"  är öppen för alla verksamheter som med dessa intentioner planerar att börja nätvandra under förutsättning att man respekterar och följer de erfarenheter, riktlinjer och förhållningssätt som boken berättar om.

Att nätvandra innebär att finnas som en vettig vuxen där ungdomar rör sig på internet.

Britt Klintvik, fritidsledare i Svenska kyrkan Helsingborg, nätvandrar i Svenska kyrkans regi.

Läs hela intervjun

Läs hela intervjun med Britt här.

DIPLOMERADE NÄTVANDRARE

Boken syftar till att hjälpa er att komma igång och utbilda nätvandrare för er verksamhet. Vi delar med oss av våra erfarenheter i boken och ni är också välkomna att kontakta oss om det är något mer ni vill veta.

Svenska kyrkans nätvandrare genomgår en grundutbildning i nätvandring och kan då bli diplomerade nätvandrare. Läs mer om Svenska kyrkans nätvandrare.

Beställ boken  "Den som vandrar på nätet".

En fortkortad version av boken ”Den som vandrar på nätet” finns att ladda ned här. 

Vill du ha boken i tryckt form kan du e-posta Bo ErlandssonKyrkans SOS. Den kostar 100 kr + brevporto. Pengarna vi får in går till löpande nytryck av boken.

Vi som står bakom skriften "Den som vandrar på nätet".

 

Bo Erlandsson
Bo är beteendevetare och legitimerad psykoterapeut. Arbetat som handledare/pedagog och med samtal i olika former i över 18 år, de senaste 13 på Kyrkans SOS. Allt från avlastande samtal via telefon och webb till behandlande i verksamhetens terapimottagning (tills terapimottagningen lades ner hösten 2017, p.g.a. bristande medel).

Klara Roxberg
Klara är diakon i Svenska kyrkan, teolog och utbildad i psykoterapi. Arbetade på Skolkyrkan i Göteborg 2008-2017, med nätvandring och frågor kring ungdomars psykiska hälsa. Hon är idag sjukhusdiakon på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Cristina Fredén
Cristina är socionom och samtalsterapeut. Arbetat som handledare/pedagog och med samtal i olika former på Kyrkans Jourtjänst i över 30 år. Allt från avlastande samtal via telefon och webb till behandlande i verksamhetens terapimottagning (tills terapimottagningen lades ner hösten 2017, p.g.a. bristande medel).

David Oest
David är skådespelare och tidigare ungdomsledare i Svenska kyrkan. Arbetade på Skolkyrkan i Göteborg med frågor kring ungdomars psykiska hälsa och arbetar nu som verksamhetsutvecklare inom scenkonst på Sensus studieförbund.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en jourtelefon och webbtjänst (SOS-brevlådan) med ett hundratal ideella svarare. SOS-brevlådan tar emot elektroniska brev från framför allt yngre personer i känslomässig kris och i behov av stöd. Anställda arbetar med rekrytering, utbildning och handledning av de ideella svararna.
Skolkyrkan i Göteborg var en samlad resurs för Svenska kyrkans gemensamma arbete i Göteborgs kyrkliga samfällighet, som inte finns kvar idag.