Kyrkans nätvandrare

Välkommen! Du har kommit till hemsidan för Kyrkans nätvandrare. Här presenterar vi oss och berättar varför det är så viktigt att trygga vuxna finns på internet.

Nätvandring innebär att finnas närvarande på det som vi kallar för nätet. Att som trygga vuxna försöka se, lyssna till, stötta och stärka unga via nätet. Unga är ofta hänvisade till att stötta och själavårda varandra, inte minst på nätet, eller så är man helt hänvisad till sig själv, det kan vara en tung börda att bära. Att var kyrka och vara medmänniska handlar mycket om att möta upp i samtal om livet och att finnas där för den som ropar, viskar, talar. Och inte minst de som vi kallar unga finns stor del av sin tid på nätet. Ibland kan det vara skönt och enklare att ta steget och prata med en vuxen över nätet, via skriven text. Att prata med en nätvandrare kan också vara första steget till att prata med en vuxen i närmiljön. 

Vi som är och gör Kyrkans Nätvandrare ser det stora behovet av trygga vuxna på nätet, och hoppas att nätvandring ska spridas och växa i omfattning. Verksamheten leds av stiftelsen Kyrkans SOS, med stöd från Folkhälsomyndigheten och i samarbete med församlingar inom Svenska kyrkan och medarbetare på Karlstads och Skara stift. Vi har haft flera utbildningar i nätvandring under tidigare år, och vi är nu inne i en ny fas där vi bland annat startat en stödchatt för unga mellan 12-25 år, har startat en kort utbildning Att möta unga på nätet, för medarbetare i församlingar som vill möta de unga som finns i församlingarna och församlingarnas närhet även på nätet. Nätvandrare finns även på Instagram.

Under fliken kontakt hittar du kontaktuppgifter till ansvariga i projektet. 

”Ungdomar som inte mår bra och som inte har någon att prata med kan ju hitta ett stöd i en nätvandrare. Och det är väldigt bra! Jag tycket att det var bra, att känna att någon faktiskt bryr sig.” Lisa 17 år

 

VAD ÄR EN NÄTVANDRARE?

Om man är anställd i en av kyrkans församlingar, så kan man utbilda sig till Nätvandrare i och ha nätvandring som en av sina arbetsuppgifter i sin församling. Det är ett frivilligt uppdrag som man som församling och anställd väljer att gå in i tillsammans med Kyrkans SOS.

Kyrkans nätvandrare började som ett samarbete mellan Skolkyrkan i Göteborg och stiftelsen Kyrkans SOS. Skolkyrkan började nätvandra 2008, det fördes samtal med Kyrkans SOS om att starta en utbildning för att man såg att det behövdes flera nätvandrare, och 2013 hölls den första nätvandrarutbildningen. Man såg att det fanns ett behov av trygga vuxna på nätet bland unga. Längs vägen så såg man även hur anställda i församlingar runt om i hela Sverige blev intresserade av att bli en del av nätvandringen. Idag leds verksamheten av stiftelsen Kyrkans SOS, med stöd från Folkhälsomyndigheten och i samarbete med församlingar inom Svenska kyrkan och medarbetare på Karlstad och Skara stift. Verksamheten finansieras med sökta medel från organisationer av olika slag som arbetar för unga och genom att församlingar ger sina anställda utrymme i sin arbetstid att nätvandra.

Att ha nätvandrare i sin församling/sitt pastorat, att ge anställda utrymme i sin tjänst att nätvandra, är ett frivilligt åtagande som är upp till varje enskild församling/pastorat att säga ja till. Ett sätt att finnas bland barn och unga där de befinner sig så stor del av sin tid, och vara kyrka genom att finnas som trygga vuxna på nätet.

 Att nätvandra innebär att man är ute på nätet bland unga, där de unga finns och är närvarande som en trygg vuxen, att möta unga på en av de platser där de i så stor utsträckning befinner sig. Unga är idag i väldigt stor utsträckning hänvisade till sig själva och till varandra när det kommer till att hitta stöd och prata om Livet, alltifrån det ljusaste glada till det mörkaste mörka. Närvaron av trygga vuxna är ofta, inte minst på nätet oerhört liten och behovet av den tryggheten och den närvaron för de unga är enormt. I kyrkan så finns så mycket kunskap och erfarenhet i att möta människor, att samtala med människor och att stötta människor och den dyrbara tillgången kan vi nu använda till det livsviktiga att finnas bland och för våra unga på nätet, som mer och mer blir en naturlig och viktig del av vardagen och livet.

ATT BLI NÄTVANDRARE 

Man söker nätvandrarutbildningen i samverkan med sin församling och kyrkoherde, eftersom man nätvandrar som en del av sin tjänst i församlingen, efter överenskommelse man gör tillsammans med Kyrkans SOS/Kyrkans nätvandrare.

Utbildningen till nätvandrare hålls av stiftelsen Kyrkans SOS/Kyrkans nätvandrare som också är ytterst ansvariga för själva nätvandringen som görs genom Nätvandrarchatten där nätvandrare finns tillgängliga för samtal om allt, där man som ung kan chatta anonymt två kvällar i veckan, och genom det Instagramkonto som drivs av Nätvandrarna.

Kyrkans nätvandrare jobbar alltid för allas rätt att vara den man är, älska de man älskar och längtar efter det man längtar efter. Vi arbetar självklart mot kränkningar och diskriminering och utsatthet.

Som Nätvandrare får man också fortbildning och handledning, något som är viktigt för att bibehålla trygghet och kvalitet både för den som nätvandrar och för de unga.

När man fattat beslutet att man vill bli en del av nätvandringen så går man igenom en urvalsprocess innan man påbörjar utbildningen som består av 6 halvdagar med utbildningsträffar och lite övningar och uppgifter däremellan.

Från januari 2021 är nätvandrarutbildningen helt digital och ges via zoom och via lärplattformen Learnify i samarbete med studieförbudnet Sensus.

VÅRT metodmaterial

"Den som vandrar på nätet" är en bok som beskriver våra tankar och metod för nätvandring, inkl utbildningsmaterial och liknande, framtagen med stöd av Västra Götalandsregionens folkhälsosekretariat. Vill du beställa ett tryckt ex så hör av dig till Kyrkans SOS.

Mer information hittar du här.