Meny

Svenska kyrkans nätvandrare

Välkommen! Du har kommit till hemsidan för Svenska kyrkans nätvandrare. Här presenterar vi oss och berättar varför det är så viktigt att vuxna finns på internet. Just nu befinner sig nätvandringen i en förändringsfas, där nya modeller för nätvandring arbetas fram.

Nätvandring innebär att försöka se, stötta och stärka unga via nätet. Ibland kan det vara skönt att prata med en vuxen över nätet. Att prata med en nätvandrare kan också vara första steget till att prata med en vuxen i närmiljön. Unga är ofta hänvisade till att själavårda varandra, det kan vara en tung börda att bära. Att var kyrka handlar mycket om att möta upp i samtal om livet och att finnas där för den som ropar/viskar/talar). Begreppet nätvandring myntades i Fryshuset Stockholmsom också har nätvandrare idag.

Vi inom Svenska kyrkans Nätvandrare hoppas att nätvandring ska spridas och växa i omfattning. Projektet leds av Kyrkans SOS, Karlstads stift, Skara stift, Växjö stift och Göteborgs stift. Vi har haft flera utbildningar i nätvandring, där våra blivande nätvandrare vandrat på sajten Kamrat men nu finns vi primärt på Instagram. Under fliken kontakt hittar du kontaktuppgifter till ansvariga i projektet.

”Ungdomar som inte mår bra och som inte har någon att prata med kan ju hitta ett stöd i en nätvandrare. Och det är väldigt bra! Jag tycket att det var bra, att känna att någon faktiskt bryr sig.” Lisa 17 år

 

Användarnamn nätvandring

Just nu nätvandrar några få på Instagram (@svenskakyrkansnatvandrare). 
Våra användarnamn finner du under fliken "våra nätvandrare" i menyn, kolla gärna att den nätvandrare du pratar med finns med på listan. Om du inte hittar namnet på den person du pratar med i vår lista, ta gärna kontakt med oss. 

VÅRT metodmaterial

"Den som vandrar på nätet" är en bok som beskriver våra tankar och metod för nätvandring, inkl utbildningsmaterial och liknande, framtagen med stöd av Västra Götalandsregionens folkhälsosekretariat. Vill du beställa ett tryckt ex så hör av dig till Kyrkans SOS.

Mer information hittar du här.