Meny

Svenska kyrkans nätvandrare

Välkommen! Du har kommit till hemsidan för Svenska kyrkans nätvandrare. Här presenterar vi oss och berättar varför det är så viktigt att trygga vuxna finns på internet.

Nätvandring innebär att försöka se, lyssna till, stötta och stärka unga via nätet. Ibland kan det vara skönt att prata med en vuxen över nätet. Att prata med en nätvandrare kan också vara första steget till att prata med en vuxen i närmiljön. Unga är ofta hänvisade till att själavårda varandra, det kan vara en tung börda att bära. Att var kyrka och vara medmänniska handlar mycket om att möta upp i samtal om livet och att finnas där för den som ropar/viskar/talar. Begreppet nätvandring myntades i Fryshuset Stockholm.

Vi inom Svenska kyrkans Nätvandrare hoppas att nätvandring ska spridas och växa i omfattning. Projektet leds av Kyrkans SOS, Karlstads stift, Skara stift, Växjö stift och Göteborgs stift. Vi har haft flera utbildningar i nätvandring, och vi är nu inne i en fas där vi bland annat bygger upp en chatt, har startat en kort utbildning Att möta unga på nätet, för medarbetare i församlingar som vill möta de unga som finns i församlingarna, och församlingarnas närhet, även på nätet. Nätvandrare finns även på Instagram. Under fliken kontakt hittar du kontaktuppgifter till ansvariga i projektet.

”Ungdomar som inte mår bra och som inte har någon att prata med kan ju hitta ett stöd i en nätvandrare. Och det är väldigt bra! Jag tycket att det var bra, att känna att någon faktiskt bryr sig.” Lisa 17 år

Användarnamn nätvandring

Just nu nätvandrar några få på Instagram (@svenskakyrkansnatvandrare). 
Våra användarnamn finner du under fliken "våra nätvandrare" i menyn, kolla gärna att den nätvandrare du pratar med finns med på listan. Om du inte hittar namnet på den person du pratar med i vår lista, ta gärna kontakt med oss. 

VÅRT metodmaterial

"Den som vandrar på nätet" är en bok som beskriver våra tankar och metod för nätvandring, inkl utbildningsmaterial och liknande, framtagen med stöd av Västra Götalandsregionens folkhälsosekretariat. Vill du beställa ett tryckt ex så hör av dig till Kyrkans SOS.

Mer information hittar du här.